Роден е на 4 март 1937 г. в с.Медовница. Преподавател в катедра “Автоматика, информационна и управляваща техника” на ВИХВП – Пловдив. През периода 1991-1999 г. е ръководител на катедрата.

Автор е съавтор е на учебници и учебно помощна литература, сред които – “Автоматизация на технологичните процеси”/2011/, “Ръководство за лабораторни упражнения по технически средства за автоматизация”/2011/, “Технически средства за автоматизация”/20121 2015/, Ръководство за курсово проектиране по дисциплината “Автоматизация на технологичните процеси””/2018/ и др.