Доц. ст.н.с. II ст. д-р Андриана Боянова Стойкова, дм е родена на 5 декември 1962 г. в гр. Кула. Средното си образование завършва в родния си град през 1980 г., а висше във Висшия медицински институт – София през 1986 г. През 1992 г. придобива специалност „Детски болести“,  през 1995 г. специалност „Клинична токсикология“, а през 2007 г. и специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. През 2000 г. защитава докторската си дисертация и от 2002 г. е с придобита научна и образователна степен „доктор“. От 2009 е старши научен сътрудник II степен.

Трудовата ѝ кариера като лекар ординатор преминава през Детско стационарно отделение на Обединена районна болница – Видин /1986-88/, Бърза и неотложна медицинска помощ – Видин /1988-89/, Детско стационарно отделение на ОРБ – Видин /1989-98/ и Клиника по токсикология на УМБАЛСМ „Пирогов“ /1998-2004/. От 2004 г. до 2020 г. е началник отделение за деца в Клиника по токсикология в същата болница, а от 2020 г. е на работа в Първа детска консултативна клиника – София. През периода 2005-2017 г. е Републикански консултант по клинична токсикология.

В преподавателската си дейност води лекции и упражнения със студенти по медицина, както и курсове и индивидуални обучения за следдипломна квалификация на лекари по клинична токикология.

Доц. д-р Андриана Боянова има над 100 публикации в български и чужди специализирани и популярни издания, както и участие в авторските колективи на учебниците по спешна и обща медицина – „Справочник на доболничната специализирана помощ“ и „Обща медицина – принципи и практика“. Участвала е и в повече от 50 научни форума у нас и в чужбина.

Член е на Българския лекарски съюз.