Доц. Денчо Колев Минчев е роден на 28 ноември 1908 г. м с. Милановци, Търговищка област. Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Педагогика“. Учителства в редица училища в страната, включително и в с. Винарово, Видинска област. През 1951 г. е назначен за директор на Института за усъвършенстване на учители „Тодор Самодумов“, а по-късно става преподавател по педагогика в Софийския университет и доцент по педагогика във Висшия селскостопански институт в София.

Денчо Минчев има множество публикации в специализирани просветни и педагогически издания и в съавторство издава учебника „Педагогика“ /1951/.

Умира на 26 януари 1980 г. в София.