Роден е на 28 ноември 1908 г. м с. Милановци, търговищка област. Завършва Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Педагогика”. Учителства в редица училища в страната, включително и в с. Винарово, Видинска област. През 1951 г. е назначен за директор на Института за усъвършенстване на учители “Тодор Самодумов”, а по-късно става преподавател по педагогика в Софийския университет и доцент по педагогика във Висшия селскостопански институт в София.

Денчо Минчев има множество публикации в специализирани просветни и педагогически издания и в съавторство издава учебника “Педагогика”/1951/.

Умира на 26 януари 1980 г. в София.