Проф. д-р Димитър Илиев Димитров, дмн

 

Проф. д-р Димитър Илиев Димитров, дмн е роден на 8 юни 1924 г. в с. Цар Петрово. През 1951 г. завършва Висшия медицински институт – София. От 1953 г. до 1957 г. е лекар-технолог по антибиотици на Пеницилиновия завод – Разград, а от 1957 г. до 1961 г. е и директор на завода. Същата година става асистент. През 1964 г. е на специализация в Киев. Защитава дисертация и става доктор на медицинските науки през 1972 г. През 1974 г. става доцент, а от 1978 г. е професор към Катедрата по микробиология при Научния институт по заразни и паразитни болести към Медицинска академия – София.
Научната област в която работи, преподава и се специализира са антибиотиците и другите биологичноактивни вещества /ензими, витамини и др./
Има признати редица изобретения, сред които с особена стойност са разработките му с приложение в производството на гентамицина.