Проф. д-р Димитър Илиев Димитров,дмн

Роден е на 8 юни 1924г. в с.Цар Петрово. През 1951г. завършва Висшия медицински институт – София. От 1953 до 1957г. е лекар-технолог по антибиотици на Пеницилиновия завод – Разград, а от 1957 до 1961г. е и директор на завода. Същата година става асистент. През 1964г. е на специализация в Киев. Защитава дисертация и става доктор на медицинските науки през 1972г. През 1974г. става доцент, а от 1978г. е професор към Катедрата по микробиология при Научния институт по заразни и паразитни болести към Медицинска академия – София.
Научната област в която работи, преподава и се специализира са антибиотиците и другите биологичноактивни вещества/ензими, витамини и др./
Има признати редица изобретения, сред които с особена стойност са разработките му с приложение в производството на гентамицина