Доц. Диляна Микова Петкова

Доц. Диляна Микова Петкова е родена през 1940 г. в с. Полетковци. Завършва средното си образование в Кулската гимназия.
Била е преподавател по политикономия във ВИХВП-Пловдив.