Доц. Диляна Микова Петкова

Родена е през 1940г. в с.Полетковци. Завършва средното си образование в Кулската гимназия.
Била е преподавател по политикономия във ВИХВП-Пловдив.