кфн Десислава Васкова Кънчева

Кфн Десислава Васкова Кънчева е родена в гр. Димово. През 2001г. защитава докторската си дисертация на тема „Евтаназията – етико-християнско измерение“. Преподавател е в Оксфорд.