кфн Десислава Васкова Кънчева

Родена е в гр.Димово. През 2001г. защитава докторската си дисертация на тема „Евтаназията – етико-християнско измерение. Преподавател в Оксфорд.