Проф. д-р Данчо Василев Еленков, дфн /1946-2008/

Проф. д-р Данчо Василев Еленков, дфн е роден през 1946 г. в с. Боровица, общ. Белоградчик. Произхожда от учителско семейство. Завършва средното си образование в Белограчишката гимназия през 1964 г. и е единствения пълен отличник на випуска, а висше в СУ ”Св. Климент Охридски”, специалност „Атомна физика”, през 1969 г.
Работи последователно във Физическия институт при БАН и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. От 1976 г. е „доктор”, а от 1991 г. „доктор на физическите науки”. През 1995 г. става ст.н.с. І ст. и професор. Бил е ръководител на лаболатория „Моделиране на ядреното гориво” и ИЯИЯЕ.
Дълги години е зам.директор на ИЯИЯЕ и ръководител на лаболаторията „Моделиране на ядреното гориво“ към БАН, член на Научния съвет, председател на Общото събрание и член на УС на БАН, а от 2001 г. е зам.председател на Комитета за използване на ядрената енергия за мирни цели и експерт на МААЕ по проблемите на ядреното гориво. От 2004 г. е председател на АЯР. Има специализации по поведение на ядреното гориво в университетите в Ливърпул, Англия и Карлсруе, Германия.
Проф. Данчо Еленков има над 60 научни статии публикувани в реномирани списания, както и доклади, представени на международни конференции в областта на ядрената спектроскопия и физиката на ядреното гориво.
Умира през 2008г. в София.