Родена е във Видин. През 2004 г. завършва бакалавърска степен в УНСС, специалност “Публична администрация”, а през 2006 г. се дипломира като бакалавър в същия университет, специалност “Европейска интеграция” и записва докторантура, която завършва през 2011 г. със защита на докторската си дисертация и придобиване на научната степен “Доктор” по “Световно стопанство и МИО”. Последователно е назначена за асистент и главен асистент.

Научните интереси на д-р Цветелина Маринова са в областта международната икономика и финанси, социалната икономика и теорията на парите.

Преподавателската и публицистичната и дейност са в сферите на международните финанси, управлението на европейските проекти и теорията на парите и паричната политика.

Има публикации в наши и чужди специализирани издания.