Доц. д-р Ралица Цветанова Ковачева е родена на 3 юли 1976 г. в Белоградчик. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия като първенец на випуска през 1994 г. , а висше в Софийския университет.

Занимава се с поезия и проза от ученическите си години и има дългогодишен опит в журналистиката. Работила е в радиостанции, телевизии и онлайн медии – телевизиите RE:TV и ВiT, БНТ, радио „ФМ Плюс“, саита „Редута.bg, БулевардБългария и др. От няколко години участва в редовни семинари за регионалните медии, посветени на медийното отразяване на ЕС, организирани от Представителството на Европейската комисия в България.

Преподавател е в катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет „Св. Климент Охридски“  по дисциплината „Световната политика в медиите“. През 2016 г. защитава докторската си дисертация на тема „Център и периферия на европеизираните публични сфери. Специализиран анализ на медийното отразяване на европейските теми в България и Великобритания, февруари – юни 2014 г.“, която издава като книга през 2017 г. От 2019 г. е доцент.

Съавтор е с проф. Мария Нейкова на книгата „Медиатизираното измерение на външната политика“ /2017/ и е автор на монографията „Новините от света. За смисъла и ползите от международната журналистика“ /2020/. Има десетки статии, интервюта и публикации в различни медии и издания по широк кръг от обществени проблеми. Главен редактор е на сайта „Factcheck.bg.

Доц. Ралица Ковачева е автор и на стихосбирките – „Копче към ризата на живота“ и „Някой друг“.

Национален победител е в категория „Интернет“ в конкурса за журналистическата награда на Европейския парламент за 2011 г. През 2014 г. представя България  в паневропейския Граждански диалог, организиран от Европейската комисия в Брюксел и е сред основателите на българската инициативна група „Душа за Европа“, която е част от едноименната европейска инициатива.