Родена е на 3 юли 1976 г. в Белоградчик. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия като първенец на випуска през 1994 г. 

Преподавател е в катедра “История и теория на журналистиката” към Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет “Св. Климент Охридски”  по дисциплината “Световната политика в медиите”. През 2016 г. защитава докторската си дисертация на тема “Център и периферия на европеизираните публични сфери. Специализиран анализ на медийното отразяване на европейските теми в България и Великобритания, февруари – юни 2014 г.”, която издава като книга през 2017 г.

Ралица Ковачева е автор и на стихосбирките – “Копче към ризата на живота” и “Някой друг”.