Проф. кап. I-ви ранг Владимир Иванов Илиев, дфн, дпс е роден през 1954 г. в гр. Дупница, но родовият му корен е от с. Стакевци. Средното си образование завършва в Първа гимназия „Димитър Благоев“ във Видин през 1972 г., а висше във ВНВМУ „Н.Й. Вапцаров“ във Варна със степен „Магистър“ и гражданска специалност „Педагогика“ през 1976 г. В продължение на 6 години е офицер на ракетните катери в бригадата на ВМФ в Созопол, а по-късно и 2 години като щабен офицер в ПО на ВМФ във Варна.

През 1984 г. записва редовна 3 годишна докторантура по философия към Института по философия на БАН. Същевременно е старши асистент по философия във Военна академия „Г.С. Раковски“ и асистент по същата дисциплина в СУ „Св. Климент Охридски“. През 1987 г. предсрочно защитава докторската си дисертация и е избран за главен асистент във ВА, а в последствие и за главен асистент в катедра „Обществени науки“ на ВНВМУ – Варна, където до 2001 г. заема и различни ръководни длъжности, преподавайки философия, етика, естетика и психология. През същия период за два семестъра е гост-професор във Военноморската академия в Анаполис, САЩ, където преподава на кадетите на английски и руски език.

След приемането на България в НАТО участва в няколко мисии в чужбина, като преводач и психолог в условията на учебно-бойни операции на корабни групировки от алианса в Черно и Средиземно море.

През 1999 г. преминава в резерва със звание Капитан I-ви ранг, но още две години продължава да работи като цивилен преподавател във ВВМУ. В следващите години работи в частния бизнес като мениджър „Човешки ресурси“ и „ПР и реклама“. Основният му ангажимент е към холдинг от 16 фирми, на една от които е и управител, за насочване на морски специалисти на рабата на кораби под чужд флаг. Едновременно в продължение на 8 години е ангажиран и като преподавател по философия, бизнес етика и психология на девиантното поведение в Технически университет – Варна на чуждестранни студенти на английски език.

Владимир Илиев живее в Испания от 2017 г., където продължава научната и преподавателската си дейност. В началото на 2019 г. защитава докторската си дисертация по психология във филиала на голям американски университет в Мадрид, където втора година е извънреден професор по философия и психология. Преподава на английски и на испански език. От 28 октомври 2019 г. е вече водещ професор по магистърска програма „Психилогия на дивиантното поведение“ в Мадридския клон на МСМ University, USA.

Преводач е повече от 45 години с английски, руски, сръбски и испански език.