Гл.ас. Георги Тодоров Попов

Режисьор. Бивш преподавател във ВИТИЗ и бивш директор на Видинския драматичен театър.