Доц.д-р Георги Няголов Няголов

Роден е в Плевен през 1958г. Завършва ГПЧЕ-Видин през 1977г. Психотерапевт.