Доц. д-р Георги Няголов Няголов

Доц. д-р Георги Няголов Няголов е роден  в Плевен през 1958 г. Завършва ГПЧЕ – Видин през 1977 г. Психотерапевт.