Проф.д-р Георги Николов Попов

/1901-1998/
Роден е на 14 април 1901г. във Видин. Майка му е начална учителка, а баща му данъчен чиновник. Завършва мъжката гимназия в родния си град и през 1920г. записва медицина във Виена. За антифашистка дейност е лежал 3 месеца в австрийски затвор и е бил нелегален в продължение на 15 месеца до своето дипломиране. През 1929г. се завръща във Видин, но след спечелен конкурс специализира хирургия в гр.Ерланген, Германия/1931-34г./. Включва се отново активно в социалистическото движение и антифашистката борба и е ангажиран като технически секретар на Задграничното бюро на ЦК на БКП.
През 1934г. се завръща във Видин и открива частна клиника известна като „Червената клиника“. Работи заедно с др.Илия Калчев и д-р Иван Доганов и е сред лекуващите лекари на Живко Пуев-командир на Видинския партизански отряд и Асен Балкански-командир на Пиротския партизански отряд. Председател е на спортен клуб „Виктория 23“ и осигурява за тима треньор от Австрия. За антифашистката си дейност е интегриран в Омуртаг през 1943г., а по-късно мобилизиран и местен непрекъснато по военните поделения във Враца, Гюмюрджина, Скопие и Враня. През 1944г. при сраженията с немските части при гр.Кула разкрива медицински лазарет за ранените в боевете съветски и български бойци, но и самият той е ранен от осколка на немска авиационна бомба.
След 1945г. ръководи хирургическото отделение на Софийската окръжна болница, а след това оглавява Втора хирургия на Медицинската академия, където се и пенсионира.
През 1951г. е назначен за старши асистент, а през 1952г. за доцент и временно завеждащ Катедрата по факултетска хирургия в Медицинска академия – София. От 1955г. до 1966г. е професор в академията. Негов ученик, студент и последовател е проф.Радослав Гайдарски.
Проф.Попов е специалист по сърдечна, белодробна и коремна хирургия. Той разработва един от методите за стомах-заместител при ракови заболявания, пионер е в хирургическото лечение при забо-лявания на жлъчните пътища и при хирургическата интервенция при вазомоторните заболявания на крайниците.
Активен член е на редица дружества, научни съвети, комисии. Консултант е във Висшата медицинска академия и в правителствената, транспортната и МВР болници.
Член е на ръководствата и съставите на Научно-хирургическото дружество, Научния съвет на Института „Пирогов“, Здравната комисия при ЦК на АБПФК, Международното хирургическо дружество със седалище в Брюксел, Международното дружество по хирургия на храносмилателния тракт със седалище в Торино и Редколегията на съветското списание „Гръдна хирургия“ в Москва.
Представлява българската хирургическа школа в множество международни симпозиуми, конгреси и конференции.
Проф.Георги Попов е автор на над 130 публикации, статии и съобщения, 3 учебника, една монография, 5 научни филма и 2 рационализации.
По-значимите му научни трудове са: „Проблеми на оперативния шок в гръдната хирургия“/1951г./, „Резекция на белия дроб“/1958г./, „Клинична хирургия“/1958г./, „Специална хирургия-учебник“/1958г./, „Върху някой проблеми при хирургичното лечение на стомашния рак“/1982г./, „Спомени на хирурга“/1986г./ и др.
Проф.Попов е награден с най-високите държавни отличия – ордените „Народна Република България“ I-ва степен, „9 септември 1944“ I-ва степен, „Народна свобода“, „Червено знаме на труда“, „Златен орден на труда“, „60 години септември 1923“. Той е носител на „Златна диплома“ на Медицинския факултет във Виена, Почетен член е на Българското хирургическо дружество, Заслужил деятел на науката и Почетен гражданин на Видин от 25 септември 1970г., а сред гражданите на града и областта остава с прозвището „народният лекар“.
Умира през 1998г. в София.
За повече информация ДА-Видин, Ф-972.