Проф. д-р Георги Николов Златарски /1932-2011/

Проф. д-р Георги Николов Златарски е роден на 5 декември 1932 г. в София. Внук е на проф. Георги Златарски – основателят на българската геоложка наука, действителен член на Българското книжовно дружество. Внукът Георги Златарски завършва медицина през 1956 г. в МА и започва работа като ординатор в болницата в гр. Белоградчик, където от 1960 до 1962 г. е и началник на Хирургично отделение. За 6-те години прекарани в града си спечелва името на беспорен специалист, сърдечен събеседник, близък и желан приятел, спасител и общественик.
През 1962 г. постъпва на работа в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“ като завеждащ IV хирургична клиника. По-късно е завеждащ Секция по спешна хирургия и директор на Института “Н.И.Пирогов“ /2008-2011/, а при него специализира проф. д-р Димитър Радков Раденовски /виж отделна статия/.
Стипендиант е на една от най-престижните научни фондации – Александър фон Хумболт.
Проф. Георги Златарски е признат  за един от енциклопедистите в Българската обща и спешна хирургия. Научните му интереси и постижения са в областта на голямата висцерална, стомашната, дебелочревната и особено на спешната хирургия.
Бил е член  на НС на МБАЛСМ “Н.И.Пирогов“ и председател на Българското хирургично дружество от 1994 до 2002 г., член  на ВАК и на Немското хирургично дружество „Emergenci Surgeri and Intensive Care”. Работи активно в редакционните колегии на три български и две западни списания по проблемите на хирургията. Автор е на над 250 научни труда. Съосновател е и дълги години е председател на „Българска асоциация по лечение на раните“ от нейното създаване през 1998 г. до последните си дни.
Владеел е немски, френски и английски език.
Има две дъщери и четири внучки.
Обожавал е Белоградчик и приживе често е гостувал в града и околните села.
Умира на 4 ноември 2011 г. в София.