Доц. д-р Георги Колев Казанджиев

Доц. д-р Георги Колев Казанджиев е роден на 23 април 1937 г. във Видин. Завършва Висшия медицински институт в София и през 1975 г. става асистент, а по-късно и старши асистент във Военномедицинската академия. От 1985 г. е доцент и началник на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение във ВМА.
Дълги години е заместник председател на Научното дружество на анестезиолозите в България, а от 2005 г. е негов почетен член.
От 2013 г. е почетен президент на Българското дружество по парентерално и ентерално хранене.
Има над 150 научни трудове и публикации в самостоятелни и специализирани издания.