Гл.ас. Георги Йорданов Иванов

Роден е през 1957г. в гр.Берковица. През 1976г. завършва Английската езикова гимназия/АЕГ/ във Видин и е приет за студент във ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“- Велико Търново специалност „английска филология“. Завършва университета през 1980г. и започва работа като учител по английски език в АЕГ-Видин. През 1986г. след спечелен конкурс става аспирант, а по късно асистент в катедрата по Научен комунизъм в Академията за обществени науки и социално управление/АОНСУ/ при ЦК на БКП – София. След 1989г. работи във веригата бензиностанции „Шел“ и други фирми.