Доц.д-р Георги Иванов Митов

Роден е на 13 април 1963г. в с.Ново село. Средното си образование завършва в Математическа гимназия-Видин. През 1988г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“. От 1989г. е асистент, от 1995г. старши асистент, а от 1997г. главен асистент в университета. От 1995г. е преподавател по наказателно процесуално право и във ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“, а от 2015г. е зам.декан по учебната част на факултета по право и ръководител на катедрата по наказателноправни науки. През 2010г. защитава дисертация и получава научното звание доктор по право.
Научните му интереси и преподавателската му дейност са в областта на наказателния процес, изпълнението на наказанията и международния наказателен процес.
Има десетки научни публикации в специализирани и популярни издания. Съавтор е с колеги от ЕС на книгата „Пробация и пробационни служби. Европейска перспектива.“/2005/ и автор на книгите „Възобновяване на наказателното дело, когато касационният съд е приложил закон за еднакво или по-леко наказуемо престъпление“/2012/ и „Анализ на законодателството и съдебната практика по дела за организираната престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления“/2013/.