Ксн Георги Антонов Неделин

Роден е през 1935 г. в с. Горни лом. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия през 1952 г. с отличен успех, а висше във Висшия лесотехнически институт. Трудовата му биография започна в гр. Михайловград и продължава като главен инженер в Областно управление на горите – Берковица. През 1974 г. защитава кандидатската си дисертация по проблемите на горите в Северна България. От 1975 г. до 1980 г. е назначен за главен директор на Областното управление. От 1981 г. е главен директор на Националния комплекс на горите към Министерството на горите и горската промишленост и представител на България в Съвета за икономическа взаимопомощ.

Има дъщеря Галя и син ктн Бойко Георгиев Неделин/виж отделна статия/.

Умира през 1991 г. в София.