Ксн Георги Антонов Неделин

Д-р Георги Неделин е роден  през 1933 г. в с. Горни лом. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия през 1952 г. с отличен успех и е сред най-близките приятели на Александър Лилов /виж отделна статия/. Висшето си образование завършва във Висшия лесотехнически институт. Трудовата му биография започна през 1958 г. в гр. Михайловград и продължава през 1970 г. като главен инженер в Областно управление на горите – Берковица. През 1974 г. защитава кандидатската си дисертация по проблемите на горите в Северна България. От 1975 г. до 1980 г. е на длъжност главен директор на Областното управление на горите – Берковица, а от 1981 г. е главен директор на Националния комплекс на горите към Министерството на горите и горската промишленост и представител на България в Съвета за икономическа взаимопомощ по въпросите на горските стопанства.

Има дъщеря Галя и син ктн Бойко Георгиев Неделин /виж отделна статия/.

Умира през 1991 г. в София.