Проф. д-р Въто Груев Груев /1915-2006/

Проф. д-р Въто Груев Груев е роден на 18 декември 1915 г. в с. Шишенци. Баща му Груйо Груев Петков е участник във войните 1912-1918 г. и носител на ордени за храброст. Включва се и във Владайското въстание 1918 г., и в Септемврийското въстание 1923 г. Началното си и основното си образование Въто Груев завършва в родното си село и в с. Бойница. През 1935 г. завършва с отличен успех средното си образование във Видинската гимназия, а през 1943 г. висшето си образование в Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ специалност „Земеделие-животновъдство“ отново като първенец на випуска. Мобилизиран е и служи във войсковите части охраняващи Солун, където се включва в антифашистката дейност, а по-късно участва в първата фаза на Втората световна война. След завръщането си в страната е назначен за директор на Допълнителното земеделско училище в гр. Димово, където сключва брак с колежката си Евгения Аристотелова Георгиева /виж отделна статия/, родена в с. Сланотрън, по късно станала доцент по икономика и счетоводство. През периода 1945-47 г. Въто Груев е асистент в СУ, ВСИ “В.Коларов“- София и в Катедра „Частно животновъдство“ на Агрономо-животновъдния факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и активно участва в изграждането на първите кооперативни стопанства във Видинския край и Пловдивско. От 1947 г. е избран за доцент, а от 1960г. е професор във Висшия селскостопански институт – Пловдив, като в периода 1964-1966 г. е и негов зам.ректор. От 1966 г. до 1974 г. е сътрудник в Управление на висшето образование към Комитета за наука, технически прогрес и висше образование. От 1974 г. до 1976 г. е зам.ректор на СА “Георги Димитров“- София. През 1976 г. става първият ректор на новосъздадения Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора и го ръководи до 1984 г. Той създава и е първия председател и на дружеството на учените в Стара Загора към Съюза на учените в България.
Научните области, в които работи са закономерностите в растежа на различните видове селскостопански животни, корелации между основните стопански качества при различните видове животни, закономерности във функциите на млечната жлеза и лактацията, организация и икономика на домашните животни, видова структура на животновъдството, прогнози за решаването му в отделни екологични райони на страната, проблеми на учебните планове и програмите на специалните дисциплини и др. Значителна част от научните му разработки са посветени на изясняване на структурата на регионалното и национално животновъдство.
Член е на СУБ от 1944 г., на СВО, ВАК, ЦС на НАПС, Висшия съвет по животновъдство при МЗХП, Централното ръководство на СНР в България и на НТС-София, Научния съвет на ИЖ-Костинброд и НИГО-Стара Загора, ИЕ-Карнобат, СНС по животновъдство, ВАК и НПОГО-София, Съвет по животновъдство при ВИЗВМ-Стара Загора. Председател е на Научния съвет и научните колективи за кафявото говедо при МЗХП.
Почетен гражданин е на Стара Загора от 1984 г. Носител е на много юбилейни медали, отличия и награди, между които и ордените „Червено знаме на труда“ /1975/- по повод на 60-та си годишнина и „9 септември 1944г.“, Заслужил деятел на науката /1978/.
Автор е на над 160 научни труда, публикации и специализирани учебници и помагала- 55 научни работи, 6 учебника, 3 самостоятелни книги и над 100 статии в ежедневния и периодичен печат. По-значимите му научни трудове са: „Проучване корелациите между млечността, влакнодайността и живото тегло при някои разпространени в България породи овце“, „Установяване количеството на остатъчното мляко при доене на овцете“ и др.
Умира на 24 август 2006 г. в София.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1028.