Проф.д-р Въто Груев Груев

/1915 – 2006/
Роден е на 18 декември 1915г. в с.Шишенци. Баща му Груйо Груев Петков е участник във войните 1912-1918г. и носител на ордени за храброст, във Владайското въстание 1918г. и в Септемврийското въстание 1923г. Началното си и основно образование завършва в родното си село и в с.Бойница. През 1935г. завършва с отличен успех средното си образование във Видинската гимназия, а през 1943г. висшето си образование в Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“ специалност „земеделие-животновъдство“ отново като първенец на випуска. Мобилизиран е и служи във войсковите части охраняващи Солун, където се включва в антифашистката дейност, а по-късно участва в първата фаза на Втората световна война. След завръщането си в страната е назначен за директор на Допълнителното земеделско училище в гр.Димово, където сключва брак с колежката си Евгения Аристотелова Георгиева/виж отделна статия/, родена в с.Сланотрън, по късно станала доцент по икономика и счетоводство. През периода 1945-47г. е асистент в СУ, ВСИ“В.Коларов“-София и в Катедра Частно животновъдство на Агрономо-животновъдния факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и активно участва в изграждането на първите кооперативни стопанства във Видинския край и Пловдивско. От 1947г. е доцент, а от 1960г. е професор във Висшия селскостопански институт – Пловдив, като в периода 1964-1966г. е и негов зам.ректор. От 1966г. до 1974г. е сътрудник в Управление на висшето образование към Комитета за наука, технически прогрес и висше образование. От 1974 до 1976г. е зам.ректор на СА“Георги Димитров“-София. През 1976г. става ректор на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора и го ръководи до 1984г.
Научните области, в които работи са закономерностите в растежа на различните видове селскостопански животни, корелации между основните стопански качества при различните видове животни, закономерности във функциите на млечната жлеза и лактацията, организация и икономика на домашните животни, видова структура на животновъдството, прогнози за решаването му в отделни екологични райони на страната, проблеми на учебните планове и програмите на специалните дисциплини и др. Значителна част от научните му разработки са посветени на изясняване на структурата на регионалното и национално животновъдство.
Член е на СУБ от 1944г., на СВО, ВАК, ЦС на НАПС, Висшия съвет по животновъдство при МЗХП, Централното ръководство на СНР в България и на НТС-София, Научния съвет на ИЖ-Костинброд и НИГО-Стара Загора, ИЕ-Карнобат, СНС по животновъдство, ВАК и НПОГО-София, Съвет по животновъдство при ВИЗВМ-Стара Загора. Председател е на Научния съвет и научните колективи за кафявото говедо при МЗХП.
Почетен гражданин на Стара Загора от 1984г. Носител е на много юбилейни медали, отличия и награди, между които и ордените „Червено знаме на труда“/1975/- по повод на 60-та си годишнина и „9 септември 1944г.“, Заслужил деятел на науката/1978/.
Автор е на над 160 научни труда, публикации и специализирани учебници и помагала- 55 научни работи, 6 учебника, 3 самостоятелни книги и над 100 статии в ежедневния и периодичен печат. По-значимите му научни трудове са: „Проучване корелациите между млечността, влакнодайността и живото тегло при някои разпространени в България породи овце“, „Установяване количеството на остатъчното мляко при доене на овцете“ и др.
Умира на 24 август 2006г. в София.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1028.