Доц. Владислав Владков Маринов, дфн

Доцент д-р Владислав Владков Маринов е роден на 13 октомври 1979 г. в гр. Видин. През 1997 г. завършва средното си образование в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Брегово и е приет за студент по специалността „Българска филология“ във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. Завършва университета през 2001 г. и става специализант в Центъра за квалификация към ВТУ по маркетинг, мениджмънт и международно право. През периода 2002-2006 г. е докторант в университета по съвременен български език, социолингвистика и балканско езикознание. От 2004 г. е хоноруван преподавател. През 2008 г. след спечелване на конкурс е назначен за асистент по съвременен български език в университета, от 2009 г. е старши, а от 2011 г. – главен асистент. През 2016 г. става доцент.
През 2007 г. Владислав Маринов защитава дисертация на тема „Билингвистични интерференции в крайния български северозапад (по материали от гр. Брегово и околните селища)“ и му е присъдена научна степен доктор по „Общо и сравнително езикознание (социолингвистика)“.
Научните му интереси са в сферите на социолингвистиката, ареалната лингвистика и балканското езикознание.
Член е на Международното социолингвистично дружество.
Автор е на над 50 научни и научно-популярни публикации и на монографията „Билингвална интерференция в крайния български северозапад“ (2008)
Специализирал е в университетите в Йена (Германия), Бърно (Чехия), Уфа (Башкирия, Руска федерация).