Н.с. Витка Панова Виткова

Научен сътрудник I степен Витка Панова Виткова е родена през 1938 г. в с. Тошевци. Средното си образование завършва във Видинската гимназия през 1956 г.  с отличен успех, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Химия“ през 1964 г. Веднага след дипломирането си е назначена за преподавател по химия в Техникум по инустриална химия – Видин. От 1966 г. до пенсионирането си през 1993 г. работи като биохимик в Института по млечна промишленост – Видин, достигайки  научната степен Научен сътрудник I-ва степен по биохимия на млякото и млечните продукти. Специализирала е в чужбина.

Витка Панова Виткова е работила в сферата на биохимичните процеси в млякото, протичащи при неговата преработка, както и производните му продукти и тяхното съхранение.

Участвала е в симпозиуми и научно-практически форуми както с български учени, така и със специалисти от Германия, Чехия и Унгария.

Има над 20 собствени и в съавторство научни и научно-популярни публикации в специализирани и ежедневни издания.

Владее и ползва в научната си дейност руски и английски език.

В роднински връзки е с проф. д-р Мая Руменова Ламбовска /виж отделна статия/, Бойко Панов Ламбовски /виж отделна статия/ и н.с. Теменужка Панова Ламбовска /виж отделна статия/.