Н.с. Витка Панова

Родена е в гр.Грамада. Специалист по химия.