Проф. д-р Виолета Антова – Османлиева, дмн

Родена е на 7 февруари 1923 г. в с. Бело поле, община Ружинци.
Следва медицина в София и Будапеща. Специализира в Чехословакия /1958-64 г./, СССР /1960 г./, Полша /1971 г./ и Белгия /1976 г./. През периода 1951-1968 г. е асистент и главен асистент, от 1969 г. е доцент, от 1978 г. е доктор на медицинските науки, а от 1980 г. професор и завеждащ Клиниката по пулмология и респиранторна алергия към Научния институт по педиатрия – София. Национален консултант по детска пулмология на България след 1983 г.
Проф. д-р Виолета Антова – Османлиева има повече от 100 научни публикации предимно в областта на микропедиатрията и пулмологията с функционална диагностика на белодробните заболявания при децата.
Член е на Европейското дружество по патофизиология на дишането и дългогодишен секретар на Научното дружество по педиатрия в България.