Доц.ст.н.с.IIст.д-р Вергиния Малинова Гайдарска

Проф. д-р Вергиния Малинова Гайдарска е родена в гр. Грамада през 1951 г. Специалист в сферата на животновъдството по въпросите на ръзвъждане и селекция на млечните породи говеда. Работи в Института по животновъдство в гр. Костинброд, отдел „Говедовъдство“.
Вергиния Гайдарска има повече от 30 авторски и в съавторство публикации в специализирани издания.