Доц.ст.н.с.IIст.д-р Вергиния Малинова Гайдарска

Родена в гр.Грамада през 1950г. Специалист в сферата на животновъдството специализирана по въпросите на ръзвъждане и селекция на млечните породи говеда. Работи в Института по животновъдство в гр.Костинброд, отдел „Говедовъдство“.
Има повече от 30 авторски и в съавторство публикации в специализирани издания.