Доц. ст.н.с. IIст. д-р Вергиния Малинова Гайдарска

Доц. д-р Вергиния Малинова Гайдарска е родена в гр. Грамада през 1951 г. Специалист е в сферата на животновъдството по въпросите на популационната генетика ръзвъждане и селекция на млечните породи говеда. Работи в Института по животновъдни науки в гр. Костинброд, отдел „Говедовъдство“. Занимава се и с научно-изследователска дейност за разработване, моделиране и оптимизиране на селекционни програми и методи за оценка на генетическия прогрес, подобяване и породоусъвършестване на млечните популации говеде, както и със съвременните методи и практики за повишаване на генетическия потенциал на животните.
Вергиния Гайдарска има повече от 30 авторски и в съавторство публикации в специализирани издания.

Член е на Управителния съвет на Федерацията на независимите синдикати в земеделието.