Доц.кмн Васил Младенов Веселинов

/1942-2014/
Роден е на 24 април 1942г. в с.Толовица. Средното си образование завършва във Видинската гимназия “Димитър Благоев“ през 1960г. Учител по математика му е големият видински педагог Мито Иванов Миков. Приет е за студент и завършва математика в СУ“Св.Климент Охридски“ през 1965г.. През 1970-72г. записва и завършва в самостоятелна форма аспирантура във Факултета по математика и механика и работи в екипа на акад.Благовест Сендов. През 1971-72г. специализира в Московския държавен университет. Кандидатската си дисертация на тема „Апроксимиране на функции с линейни оператори относно хаусдорфово и равномерно разстояние“ защитава през 1973. Има специализации и в Стокхолмския/1978/, и в Гьотеборгския/1978/ университети. През 1969г. става асистент, през 1972г. старши асистент, през 1973г. главен асистент, а през 1978г. доцент в СУ.
През периода 1979-1983г. е зам.декан на Факултета по математика и механика.
Преподава по следните научни дисциплини: Висша математика, Числени методи, Приближения с линейни положителни оператори, Математически анализ и др.
Има над 150 научни публикации, като с най-висока научна стойност са: „Математическа икономика“/1982/ и „Изследване на устойчивостта на един динамичен модел на националната икономика“.
През 2000г. се завръща в родния си град Видин, преподава частни уроци и води курсове по математика за кандидат-студенти.
Умира на 27 януари 2014г. във Видин.