Кмн д-р Васил Борисов Василев /1925 – 1979/

Кмн д-р Васил Борисов Василев е роден на 17 май 1925 г. в с. Бела. Основното си образование завършва в гр. Димово, а средно във Видинската гимназия през 1945 г. Същата година е приет за студент в СУ, специалност „Немска филология“, но през 1946 г. кандидатства наново и е приет медицина. През периода 1951-54 г. прекъсва следването си поради отбиване на военната си служба и работи като завеждащ клинична лаборатория, а по-късно и терапевтичното отделение на Гарнизонния лазарет в гр. Русе. През 1958 г. е назначен за участъков лекар в с. Извор, а по-късно за главен лекар на Участъковата болница в с. Арчар, участъков лекар на с. Синаговци и паразитолог в Санепитстанция-Видин. През 1961 г. преминава на работа като ординатор във вътрешно отделение на Окръжна болница-Видин, но от 1962 г. е зав.отдел „Медицинска паразитология“ в ХЕИ-Видин. Преминава през специализации по имунология, паразитология и медицинска статистика. През 1967 г. става аспирант в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести при ВМИ-София, а през 1971 г. защитава кандидатската си дисертация на тема „Графичен анализ на реакцията на утаяването на еритроцитите“.
Научните интереси на д-р Васил Василев са в областите на цистеина и значението му при обмяната на липидите, синтезата на пеницилина, биохимия и лечение на невротичните състояния при ентеробиоза, диагностиката и лечението на уролитиазата в ранните й стадии и др.
През 1972 г. публикува „Бо-тест“ и „Влиянието на серумните антигени от бременни върху утаяването на еритроцитите при пластичните процеси“ с което очертава пътя на идентичността между бременността и рака, а през 1973 г. конструира машина за автоматична обработка на перинални секрети, която е призната за изобретение и е в основата на научна разработка с предполагаем икономически ефект над 7 милиона лева.
Д-р Василев има публикувани над 20 научни труда и множество статии в специализирани издания и периодичния печат. Изнесъл е десетки лекции и беседи.
Членувал е в различни професионални, отраслеви и обществени организации и структури, както и в Дружеството на интернистите и Дружеството на паразитолозите в България.
Умира през 1979 г. във Видин.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1083.