Проф. Валентина Милчева Хартарска

Родена е в гр.Димово. Преподава в университета в Алабама, САЩ.