Проф. Валентина Милчева Хартарска

Проф. Валентина Милчева Хартарска е родена в гр. Димово. Преподава в университета в Алабама, САЩ.