Проф. инж. Боян Ангелов Джунински,дтн

Проф. инж. Боян Ангелов Джунински, дтн е роден на 12 февруари 1924 г. в с.Чупрене. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. През 1950 г. завършва Държавната политехника – София. Специализирал е в СССР, където завършва и аспирантурата си.
Бил е дълги години директор на Института по хидротехника и мелиорации. Професор, доктор на техническите науки.
Автор е на множество публикации и научни трудове, сред които с особена популярност се ползва и има няколко издания книгата му „Напоителни системи“ /1970/, за нуждите на учебния процес пише и „Ръководство за упражнения по напоителни системи“.
Практическите и научни интереси на проф. Боян Джунински са свързани с предотвратяване и прекратяване на заблатяванията по поречието на р. Струма и отводняването на тежките почви във Видинска област.

Носител е на високи държавни отличия, юбилейни медали и научни награди.

Умира на 6 януари 2008 г. в София.