Проф. инж. Боян Ангелов Джунински,дтн

Проф. инж. Боян Ангелов Джунински, дтн е роден на 12 февруари 1924 г. в с. Чупрене. Средното си образование завършва във Видинската мъжка гимназия. През 1950 г. завършва Държавната политехника – София, специалност „Културно инженерство“. От 1951 г. до 1955 г. е асистент в катедра „Мелиорации“ във Висшия селскостопански институт „Георги Димитров“. Специализирал е в Московски хидромелиоративен институт – СССР /1956-1960/, където завършва и аспирантурата си. През 1964 г. спечелва конкурс за доцент, а от 1970 г. е професор.
През 1971 г. е назначен за първи заместник генерален директор на Научноизследователския институт по хидротехника и мелиорации на Държавно стопанско обединение „Водно стопанство“, а от 1984 г. е ръководител на катедра „Мелиорации към ВССИ „Георги Димитров“ – София.
Автор е на множество публикации и научни трудове у нас и в чужбина, сред които с особена популярност се ползва и има няколко издания книгата му „Напоителни системи“ /1970/, а за нуждите на учебния процес пише и „Ръководство за упражнения по напоителни системи“. Участвал е в международни конгреси и конференции по хидромелиорации и в екипа проектирал язовир „Васил Коларов“. Притежава авторски свидетелства за изобретения и рационализации, сред които и за уникалното си съоражение „потъващ хидрант“.
Практическите и научни интереси на проф. Боян Джунински са свързани и с предотвратяване и прекратяване на заблатяванията по поречието на р. Струма и отводняването на тежките почви във Видинска област.

Носител е на високи държавни отличия, юбилейни медали и научни награди и на орден „Кирил и Методий“ – I и II степен.

Умира на 6 януари 2008 г. в София.

За повече информация ДА – Видин, Фонд № 1026.