Доц. д-р Боряна Богданова Мусева

Доц. д-р Боряна Богданова Мусева е родена през 1976 г. във Видин. Дъщеря е на почетния гражданин на Видин от 2000 г. з.м.с. инж. Богдан Иванов Мусев, златен медалист по гребане в международни регати и участник в две олимпиади, първият директор на ТЕЦ-Видин и на доц. д-р Виктория Илиева Лачкова /виж отделна статия/.
Доц. Боряна Мусева е завършила право в СУ “Св.Климент Охридски“ през 1999 г. с най-висок успех от випуска.
Преподава международно частно право в СУ “Св. Климент Охридски“ от 2005 г., доктор по право, доцент от 2015 г.
През 2007 г. спецеализира в Макс-Планк институт по чуждестранно и международно частно право, Хамбург, Германия.
Работи и като гражданскоправен адвокат от 2002 г. със специализация в областта, в която преподава, както и по правни практики свързани с екзекватурата на чуждестранни решения, търговско и дружествено право, вещно право, процесуално право и др.
Автор е на множествено публикации в специализирани издания и печата, както и на книгите „Деликтът в международното частно право“ /2011/, „Цесията в международното частно право“ /2014/, „Международно частно право“ 1 и 2 част /2016/. Съавтор е на книги, учебници и учебни пособия в областта на правото и учебния процес.
Член е на Института по международно частно право, на Българската асоциация по европейско право, на Българската асоциация по международно право и на Съвета по законодателство по гражданскоправни въпроси към Министерството на правосъдието. Арбитър е по вътрешни и международни дела към Арбитражния съд при Института по международно частно право от 2012 г.
Участва в различни национални и европейски работни групи по проекти в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси с трансгранично значение.
През 2017 г. при изборите за 44-тото Народно събрание доц. Боряна Мусева беше водач на листата на КП “Движение Да България“ за 5-ти Видински многомандатен избирателен район.
Владее английски и немски език.
Има 3 деца.