Доц.д-р Борис Тодоров Рачев

Роден е през 1946г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. Той е първият участник в Международна олимпиада, която се провежда в Москва. Висшето си образование завършва в Московския университет по специалност „Математика“. Бил е преподавател по математика и компютърни технологии във Факултета по изчислителна техника и автоматизация на ТУ-Варна и в катедрата по компютърни системи и технологии на ВТУ“Св.св.Кирил и Методий“.
Доц. Борис Рачев е носител на почетния знак на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии/АОКСИТ/.