Доц. д-р Борис Тодоров Рачев

Доц. д-р Борис Тодоров Рачев е роден  през 1946 г. във Видин. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. Той е първият  възпитаник на гимназията, участник в Международна олимпиада, която се провежда в Москва /1964/. Висшето си образование завършва в Ленинградския електротехнически институт „В.И. Улянов /Ленин/, СССР, специалност „Изчислителна техника“ през 1970 г., а през 1974 г. защитава и дисертацията си в същия институт.

Бил е преподавател по математика и компютърни технологии във Факултета по изчислителна техника и автоматизация на ТУ – Варна и в катедрата по компютърни системи и технологии на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“.

Автор и водещ автор е на учебниците за ВУЗ „Компютърна графика“ и „Бази и данни – проектиране, създаване и работа в средата на ORACLE“ и на ръководството за лаболаторни упражнения „Аналогови изчислителни системи“.

Доц. Борис Рачев е носител на почетния знак на Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии /АОКСИТ/.