Проф. д-р Борис Иванов Илиев, дмн

Проф. д-р Борис Иванов Илиев, дмн е роден на 20 август 1935 г. в с. Бело поле.
Завършва Висшия медицински институт – Пловдив през 1960 г. През периода 1968 – 1982 г. е редовен аспирант и научен сътрудник във Военномедицинска академия – София. През 1996 г. е назначен за ръководител на сектор „Епидемиология“ във Висшия медицински институт – Плевен. Защитил е дисертация и му е присвоено научно звание доктор на медицинските науки.
Проф. д-р Борис Илиев е автор на над 100 научни трудове и публикации, сред които за особен принос се смятат книгите му „Епидемиология“ и „Епидемиологията на инфекциозните и неинфекциозните болести“ /1994/.