Проф.д-р Борис Иванов Илиев,дмн

Роден е на 20 август 1935г. в с.Бело поле.
Завършва Висшия медицински институт – Пловдив през 1960г. През периода 1968-1982г. е редовен аспирант и научен сътрудник във Военномедицинска академия-София. През 1996г. е назначен за ръководител на сектор „Епидемиология“ във Висшия медицински институт-Плевен. Защитил е дисертация и му е присвоено научно звание доктор на медицинските науки.
Автор е на над 100 научни трудове и публикации, сред които за особен принос се смятат книгите „Епидемиология“ и „Епидемиологията на инфекциозните и неинфекциозните болести“.