Кин Борис Живков Антов /1930-1996/

Кандидатът на икономичските науки Борис ЖИВКОВ Антов е роден  на 5 април 1930 г. в с. Долни Лом. Основното си образование завършва в гр. Белоградчик, а средно в Строителен техникум „Христо Ботев“- София, специалност „Земемер“ през 1948 г. и започва работа в Околийски народен съвет – Лом. През 1950 г. е назначен в Организация за геодезични измервания – София. Същата година влиза в БНА. Уволнява се през 1953 г. и постъпва на работа като зав.отдел „Пропаганда“ на Околийския комитет на Димитровския съюз на народната младеж – Белоградчик. Последователно е избиран за първи секретар на ДСНМ, председател на Градския народен съвет и първи секретар на Градския комитет на БКП – Белоградчик. През периода 1960 – 62 г. е първи секретар на ОбК на БКП – Бойница и председател на ТКЗС. След това отново е първи секретар на ГК на БКП – Белоградчик и две години учи задочно в АОНСУ при ЦК на БКП. През 1966 – 69 г. завършва висшето си образование в ВПШ при ЦК на КПСС, Москва,СССР. След дипломирането си е последователно началник отдел „Стопански“ на Окръжен народен съвет – Видин, първи секретар на Комбинатския партиен комитет на Стопански химически комбинат – Видин, два мандата е зам. председател на Окръжен народен съвет – Видин. Осем години е  главен директор на Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“. През 1974 г. завършва задочната си аспирантура в АОНСУ и след защита на дисертация на тема „Работната заплата в промишлеността в условията на изграждането на развитото социалистическо общество в НРБ“  получава научната степен „кандидат на икономическите науки“.
Борис Живков има над 20 публикации в периодичния печат, издания на АОНСУ и специализирани издания.
През 1984 – 1985 г. е освободен от длъжност с решение на Бюрото на ОК на БКП – Видин и е безработен.
През 1985-87 г. работи на строителен обект в Ирак. Завръщайки се в България е назначен за главен директор на Стопанска дирекция „Търговия“, а по-късно за директор на търговско предприятие „Обществено хранене“- Видин,  където се пенсионира през 1990 г.
Кин Борис Живков е награждаван за активна професионална и обществена дейност с „Орден на труда“- златен, сребърен и бронзов, орден „Червено знаме на труда“ и множество юбилейни медали и отличия.
Съпругата му е работила като учителка.
Има две дъщери – проф. Маргарита Борисова Каишева /виж отделна статия/- завършила висшето си образование и аспирантура в Москва и Лилия Борисова Живкова – завършила английска филология в СУ.
Борис Живков умира на 7 септември 1996 г. в гр.Видин.