Кин Борис Живков Антов

Роден е на 5 април 1930г. в с.Долни Лом. Основното си образование завършва в гр.Белоградчик, а средно в Строителен техникум „Христо Ботев“-София, специалност „Земемер“ през 1948г. и започва работа в Околийски народен съвет-Лом. През 1950г. е назначен в Организация за геодезични измервания-София. Същата година влиза в БНА. Уволнява се през 1953г. и постъпва на работа като зав.отдел „Пропаганда“ на Околийския комитет на ДСНМ. Последователно е избиран за първи секретар на ДСНМ, председател на Градския народен съвет и първи секретар на Градския комитет на БКП. През периода 1960-62г. е първи секретар на ОбК на БКП-Бойница и председател на ТКЗС. След това отново е първи секретар на ГК на БКП-Белоградчик и две години учи задочно в АОНСУ при ЦК на БКП. През 1966-69г. завършва висшето си образование в ВПШ при ЦК на КПСС, Москва,СССР. След дипломирането си е последователно началник отдел „Стопански“ на ОНС-Видин, първи секретар на КПК на СХК-Видин, два мандата е зам.председател на ОНС-Видин и 8 години е е главен директор на Стопанска дирекция „Местна промишленост и битови услуги“. През 1974г. завършва задочната си аспирантура в АОНСУ и след защита на дисертация на тема „Работната заплата в промишлеността в условията на изграждането на развитото социалистическо общество в НРБ“ и получава научната степен „кандидат на икономическите науки“.
Има над 20 публикации в периодичния печат, издания на АОНСУ и специализирани издания.
През 1984-85г. е освободен от длъжност с решение на Бюрото на ОК на БКП – Видин и е безработен.
През 1985-87г. работи на строителен обект в Ирак. Завръщайки се в България е назначен за главен директор на Стопанска дирекция „Търговия“, а по-късно за директор на търговско предприятие „Обществено хранене“-Видин, от където се пенсионира през 1990г.
Кин Борис Живков е награждаван за активна професионална и обществена дейност с „Орден на труда“-златен, сребърен и бронзов, орден „Червено знаме на труда“ и множество юбилейни медали и отличия.
Съпругата му е работила като учителка.
Има две дъщери – проф.Маргарита Борисова Каишева-завършила висшето си образование в Москва и аспирантура и Лилия Борисова Живкова – завършила английска филология в СУ.
Борис Живков умира на 7 септември 1996г. в гр.Видин.