Ст.н.с. IIст., ктн инж. Бойчо Георгиев Вълчев

Ст.н.с. II ст. ктн инж. Бойчо Георгиев Вълчев е роден  на 19 февруари 1935 г. в с. Салаш. Има брат, който завършва история в СУ и дълги години е директор на музея в гр. Самоков. Средното си образование Бойчо Вълчев завършва през 1953 г. в Белоградчишката гимназия, а висше през 1959 г. във ВИАС – София, специалност „Пътно строителство“. От 1961 г. започва работа като инженер в Института по пътищата – София, а след издържан конкурсен изпит му е присъдено научното звание „Научен сътрудник“. През 1963 г. записва вечерния партиен университет и го завършна със специалността „Икономика на строителството“. Бил е ръководител на бетоновата лаборатория в института и на секция “Бетон, бетонови настилки и пътни съоръжения“. От 1975 г. е зам.директор на Института по пътищата, а по-късно и директор. През 1976 г. защитава докторската си дисертация, а през 1980 г. става ст.н.с. II степен.
Като научен сътрудник има разработени самостоятелно или с колектив на 56 теми и задачи, от които 42 са внедрени.
Има над 60 публикации, от които 25 са самостоятелни. По – значими и популярни от тях са – „Инструкция за приготовление на бетон за пътни настилки“ /1970/, „Технология за изпълнение на бетонови пътни покривки“ /1971/, „Подобряване качеството на бетона за пътни настилки чрез употреба на добавки“ /1972/, „Технически условия за строеж на стоманобетонни пътни мостове“ /1974/, „Научно – техническа прогноза за развитие на научно – техническия прогрес в областта на автомобилните пътища“ /1977/, „Технически указания за експлоатация на Аспаруховия мост“ /1978/, „Методика за степенувана оценка на качеството на пътно-строителните работи“ /1979/, „Технологии за ремонт на стоманобетонни мостови конструкции“ /1979/ и др.
Инж. Бойчо Георгиев Вълчев е награждаван многократно за научните си постижения и по повод на юбилейни годишнини и дати.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1076.