Ст.н.с.IIст., ктн инж. Бойчо Георгиев Вълчев

Роден е на 19 февруари 1935г. в с.Салаш. Има брат, който завършва история в СУ и дълги години е директор на музея в гр.Самоков. Средното си образование завършва през 1953г. в Белоградчишката гимназия, а висше през 1959г. във ВИАС-София, специалност „Пътно строителство“. От 1961г. започва работа като инженер в Института по пътищата-София, а след издържан конкурсен изпит му е присъдено ноучното звание „Научен сътрудник“. През 1963г. записва вечерния партиен университет и го завършна със специалността „Икономика на строителството“. Бил е ръководител на бетоновата лаборатория в института и на секция“Бетон, бетонови настилки и пътни съоръжения“. От 1975г. е зам.директор на Института по пътищата, а по-късно и директор. През 1976г. защитава докторската си дисертация, а през 1980г. става ст.н.с. II степен.
Като научен сътрудник има разработени самостоятелно или с колектив на 56 теми и задачи, от които 42 са внедрени.
Има над 60 публикации, от които 25 са самостоятелни. По-значими и популярни от тях са – „Инструкция за приготовление на бетон за пътни настилки“/1970/, „Технология за изпълнение на бетонови пътни покривки“/1971/, „Подобряване качеството на бетона за пътни настилки чрез употреба на добавки“/1972/, „Технически условия за строеж на стоманобетонни пътни мостове“/1974/, „Научно-техническа прогноза за развитие на научно-техническия прогрес в областта на автомобилните пътища“/1977/, „Технически указания за експлоатация на Аспаруховия мост“/1978/, „Методика за степенувана оценка на качеството на пътно-строителните работи“/1979/, „Технологии за ремонт на стоманобетонни мостови конструкции“/1979/ и др.
Инж. Бойчо Георгиев Вълчев е награждаван многократно за научните си постижения и по повод на юбилейни годишнини и дати.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1076.