Доц. д-р Божин Вълков Христов

Роден е през 1942г. в с.Шишенци. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Техникум за медицински фелдшери-Ловеч. След завършване на висшето си медицинско образование работи като лекар и преподавател в София.