Проф. д-р Божидар Георгиев Попов, дмн

Проф. д-р Божидар Георгиев Попов, дмн е роден на 25 декември 1940 г. в гр. София. Син е на известния белоградчишки агроном, общественик и писател Георги Попов /виж отделна статия/. Завършва средното си образование в Белоградчик, а висше през 1968 г. в Медицинска академия – София и започва работа като инспектор в ХЕИ гр. Видин. През 1971 г. напуска града и става научен сътрудник към Института по хранене към БАН и асистент в Медицинска академия – София. По-късно е избран за доцент и ръководител на катедра в Пазарджишкия филиал на Медицинския институт – Пловдив
От 1999 г.   е председател на Българското научно дружество по хранене и диетика. От 2000 г. е професор и ръководител на Катедра „Хигиена, медицинска екология и хранене” към МА – София.
Специализирал е в Ленинград и Москва, където овладява съвременните методи за изследване на храносмилането и усвояемостта на храната. В тази област разработва и защитава и кандидатската си дисертация на тема „Влиянието на експериментални хранителни режими върху някои ензими и транспортни системи в тънките черва“ /1978/  и докторската си дисертация на тема „Теоретико-методологични, алиментарни хогиенни аспекти на ентералното мембранно храносмилане“ /1995/.
Основните му интереси в областта на науката са в следните направления: физиология на храненето, физиология на храносмилането и усвоемостта на храната, алтернативното хранене, хранителната профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, хигиенно-екологичните аспекти на здравето и др. Участвал е с доклади, научни съобщения и лекции в редица научни форуми по хранене у нас и в Европа, Северна Америка, Азия и Африка.
Откривател е на интерцелуларното храносмилане и няколко метода за анализиране на процесите на хранене.
Проф. Божидар Попов членува в редица международни организации, сред които Европейското научно дружество по затлъстяване, Федерацията на европейските научни дружества по хранене (FENS), Европейската академия по хранене (EANS), Международния съюз на нутриционистите (IUNS) и др.
Автор е на повече от 200 публикации и научни съобщения у нас и в чужбина, както и няколко учебници и сборници, в  които е автор, съавтор, съставител  и редактор.