Гл.ас. д-р Биляна Радославова Курташева

Доц. д-р Биляна Радославова Курташева е родена на 29 юни 1973 г. във Видин. Като ученичка през 1987 г. е удостоена със златна значка на училището за завоюваната първа награда на Националната олимпиада по философия и със сребърна значка за призово място в национално състезание по математика. Средното си образование завършва през 1991 г. във Видинската математическа гимназия със златен медал, а висше в СУ “Св. Климент Охридски“ по специалността „Българска филология“ и втора специалност „Английски език и литература“ през 1996 г. След дипломирането си е съосновател и работи като редактор на експерименталното списание за литература „Витамин Б“. От 1998 г. до 2000 г. е и секретар на сп. “Литературна мисъл“, издание на Института по литература на БАН. През 1999 г. е назначена след конкурс за редовен асистент по теория на литературата, а през 2001 г. става старши асистент в Нов български университет и главен редактор на сп.“Следва“, издание на НБУ. Била е член на съвета на Департамент „Нова българистика“, съдиректор на бакалавърска програма „Език и литература“ и член на Факултативния съвет на Факултет „Базово образование“. През 2011 г. защитава докторската си дисертация на тема „Антологии и канон. Антологийни образи в българската литература /1910-1944/“, която е издадена през 2012 г. от издателство „Просвета“ и получава Националната награда „Южна пролет“ в категорията литературна история и критика.

Научните ѝ интереси са в областта на теорията на литературата, литературния канон и литературните антологии, историята на българската, английската, балканските и славянските литератури, политиката на превода и т.н.
Биляна Курташева е участник в множество национални и международни конференции, курсове и проекти, четения и дискусии.

Автор е на книгите „Антологии и канон: антологийни модели на българската литература“ /2012/ и „По ръба на сравнението. Яворов и „Ролинг Стоунс“ и други не/възможни интертекстове“ /2018/ и е съавтор на Учебник за профилирана подготовка по литература за 11-12 клас“ /2020/

Участва в редакционни екипи и състави на научни и юбилейни издания и е автор на множество рецензии, статии и публикации в нашия и чуждестранен печат. Има и няколко преводни книги.

Съпруга е на писателя Георги Господинов.
Владее английски, сръбски и руски езици.
e-mail: bkourtasheva@nbu.bg