Гл.ас. д-р Биляна Иванова Христова

Родена е на 3 юни 1977г. в Белоградчик. През 1995г. завършва средното си образование в Белоградчишката гимназия с пълно отличие. Висшето си образование завършва в Медицински университет – Плевен и започва трудовата си дейност във Втора хирургическа клиника на УМБАЛ“Д-р Георги Странски“- Плевен. Специализира огнестрелни наранявания, патоанатомия на гастроинтесиналните тумори, методи на опериране на хернии с хирургическо платно и др. През 2008г. става асистент, през 2010г. старши асистент, а от 2011г. е главен асистент в Плевенския медицински университет и води практикумите по хирургически болести със студенти по медицина и стажант-лекари.