Гл.ас. д-р Биляна Иванова Христова

Гл. ас.  д-р Биляна Иванова Христова е родена на 3 юни 1977 г. в гр. Белоградчик. През 1995 г. завършва средното си образование в Белоградчишката гимназия с пълно отличие. Висшето си образование завършва в Медицински университет – Плевен /2001/ и започва трудовата си дейност във Втора хирургическа клиника на УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД- Плевен. 

Биляна Христова специализира огнестрелни наранявания, патоанатомия на гастроинтесиналните тумори, методи на опериране на хернии с хирургическо платно и др.

През 2008 г. става асистент, през 2010 г. старши асистент, а от 2011 г. е главен асистент в Катедра „Хирургически болести“ на Плевенския медицински университет и води практикумите по хирургически болести със студенти по медицина и стажант-лекари.

Д-р Биляна Христова е участвала с доклади и постери  в повече от десет национални и международни медицински форуми.

Член е на Българския лекарски съюз и Българското хирургическо дружество.