Ас. Асен Христов Младенов

Ас. Асен Христов Младенов е роден на 28 август 1885 г. в гр. Видин. През 1904-1906 г. следва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ специалност „Славянска филология“, а през 1909 г. завършва Университета във Фрибург, Швейцария специалност „Литература“. От 1922 г. е назначен за преподавател /асистент по френски език в СУ. През периода 1928-1929 г. специализира в Париж.
Превежда произведения на Уилям Шекспир, Пиер Корней, Иполит Тен и др.