Ас. Асен Христов Младенов

Роден е на 28 август 1885г. в гр.Видин. През 1904-1906г. следва в Софийския университет „Св.Климент Охридски“ специалност славянска филология, а през 1909г. завършва Университета във Фрибург, Швейцария специалност литература. От 1922г. е назначен за преподавател/асистент по френски език в СУ. През периода 1928-1929г. специализира в Париж.
Превежда произведения на У.Шекспир, П.Корней, И.Тен и др.

Роден е на 28 август 1885г. в гр.Видин. През 1904-1906г. следва в Софийския университет „Св.Климент Охридски“ специалност славянска филология, а през 1909г. завършва Университета във Фрибург, Швейцария специалност литература. От 1922г. е назначен за преподавател/асистент по френски език в СУ. През периода 1928-1929г. специализира в Париж.
Превежда произведения на У.Шекспир, П.Корней, И.Тен и др.