Ас. Анна Илкова Добричова

Родена е в София. Дъщеря на проф.Илко Добричов, роден в с.Горни Лом. Преподавател е в Лесотехническия университет.