Доц. д-р Андриан Владимиров Александров е роден във Видин. Средното си образование завършва в СОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в родния си град, специалност „Изобразително изкуство“, а висше в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Богословие“ през 1996 г. Последователно е асистент, старши и глевен асистент, а от 2018 г. е доцент и зам. декан по Международната, научноизследователска и проектна дейност на Богословския факултет на СУ. Докторската му дисертация е на тема „Митрополит Максим Пловдивски като църковен оратор“, отпечатана като монография.

Доц. Андриан Александров е преподавател по дисциплините омилетика и християнска педагогика.

Има десетки публикации в специализирани издания и масовата преса, както и множество участия в телевизионни и радио предавания и медийни интервюта. Научен ръководител е на повече от 10 научни разработки и на 7 проекта.