Доц. д-р Ангел Петров Логофетов, дм е с родов корен от гр. Белоградчик, син е на д-р Петър Ангелов Логофетов, роден в гр. Белоградчик през 1908 г. и работил в Белоградчишката болница.

Доц. Ангел Логофетов е специалист и преподавател по физиология и е съавтор на „Физиология на човека. Учебник за студенти по медицина и стоматология“ /2000/ и на „Ръководство за практически занятия по физиология“ /2001/.

Умира на 26 юли 2016 г. в София.