Проф.ст.н.с.Iст.ксн Ангел Петров Кожев

Проф. ст.н.с. I ст. ксн Ангел Петров Кожев е роден  на 22 ноември 1933 г. в с. Богданица, Пловдивска област. Основното си образование завършва в родното си село, а средно в Образцовата земеделска гимназия в гр. Садово. Висше образование по специалноността „Зоотехника“ с пълно отличие завършва във Висшия селскостопански институт – София през 1956 г. От същата година до 1958 г. е главен технолог на първата млекоцентрала в България в гр. Кула , а до 1961 г. е и неин директор. От 1960 г. до 1963 г. е редовен аспирант, а от 1961 г. е назначен за асистент по млекарство в Зоотехническия факултет на ВСИ – София. С преместването на Института по млечна промишленост в гр. Видин през 1963 г. той преминава на работа в него като научен сътрудник и зав. секция „Технология на млякото и млечните продукти“. През 1966 г. защитава кандидатскта си дисертация по технология на кашкавала от овче мляко и му е присъдена научната степен „кандидат на селскостопанските науки“. През 1971 г. е избран за старши научен сътрудник II степен по специалността „Технология на млякото и млечните продукти“ , а през 1983 г. за ст.н.с. I степен. През 1978 г. е на специализация във Финландия по проблемите на твърдите сирена. Следващата година е назначен за зам. директор на ИМП – Видин. Със стипендия от ФАО през 1981 г. е на специализация в Дания и Швейцария, а през 1982 г. в Италия със стипендия от Италианското министерство на външните работи. През 1988 г. е назначен за генерален директор на Института по млечна промишленост – Видин. Кандидат е на селскостопанските науки.
Проф. Ангел Кожев е член на много научни сдружения и клубове и активен общественик. Дълги години е Председател на Управителния съвет на Съюза на българските млекари и на федерацията на Научно-техническите съюзи – Видин. Секретар е на националния комитет на международната федерация по млекарство в Брюксел и член на съюза на учените в България. Член е на ЦС на НТС, на Централната секция на НТС по млечна промишленост, на Държавната комисия по породообразуването, на Научно – консултативната комисия по хранително – вкусови науки при президиума на Селскостопанската академия и др. От 1990 г. почти до смъртта си е председател на ОблС на Отечествения съюз – Видин, а от 1990 г. до 1999 г. е общински съветник в ОбС – Видин от листата на БСП.
Има над 200 публикации в специализирани научни издания и периодичния и ежедневен печат. Последната му книга „Млечни продукти – домашни и фермерско производство“ излиза дни преди смъртта му през 2012 г.
Резултат от творческия му подход в работата са 24 авторски свидетелства за изобретения по въпросите на – „Термизиране на млякото за производство на кашкавал“, „Методи за зреене на кашкавал под синтетично фолио“, „Метод за производство на сирене „Росица“ /тип Чедер/, „Коничен перфориран барабан за изпарване на кашкавал“ и др.
Проф. Ангел Кожев е носител на престижни отличия и награди и на орден „Кирил и Методий“.
Владее руски и английски език.
Умира през 2012г.в гр.Видин.
За повече информация виж ДА – Видин, Ф-1115.