Ст.н.с. Ангел Петков Ангелов

Ст.н.с. Ангел Петков Ангелов е роден  на 9 ноември 1910 г. в с. Ерден, Монтанско. Средното си образование завършва във Врачанската гимназия, а висше в СУ “Св.Климент Охридски“ по специалността „Математика“. През периода 1937-1943 г. е учител в мъжките гимназии на Видин, Кюстендил и Враца. Зам. началник е на областния съвет по просвета-София /1944-45/ и директор на III-та девическа гимназия-София /1944-48/, като едновременно е на специализация във Физико-математическия факултет на СУ и член на първия Висш учебен съвет на България. Една година е зам. главен редактор на издателство „Народна просвета“, а от 1951 г. до 1958 г. е съветник в Министерския съвет и завеждащ група съветници по въпросите на висшето образование, агитацията и пропагандата. От 1951 г. до 1976 г. е и преподавател по дискриптивна геометрия и висша математика във Висшия селскостопански институт “Г. Димитров“- София. През периода 1959-1981 г. е ст.н.с. в Педагогическия институт към БАН и МНП. По негово предложение са направени мащабните реформи в образователната система от 1957 г. – удължен е срока на обучение в средните училища и ВУЗ с една година, реорганизирани са съществуващите ВУЗ, създадени са технически и селскостопански ВУЗ като самостоятелни учебни заведения, построено е първото студентско градче и др.
Ст.н.с. Ангел Ангелов има десетки публикации по обществино значими проблеми и въпросите на образователната система и преподавателската дейност. По-значимите му трудове са – „Върху метода номографиране“ Изв.на БАН,кн.8,1963г./5-220/, „Върху последователността на преподаването на дробните числа“ Изв.на БАН,кн.18, 1965г., „Многостенни ъгли – V и VI случай на сходимост на тристенни ъгли“. Автор и съавтор е на учебници по алгебра за 8 и 9 клас, по тригонометрия за 11 клас за гимназиите за чужди езици /1950/ и на експериментален учебник по математика. През 1952 г. излиза неговия „Сборник от задачи по алгебра за състезателен изпит във ВУЗ“, а през 1955 г. в съавторство издава „Сборник задачи по алгебра за 8-11 клас на общообразователните училища“. Съавтор, съставител и научен редактор е на три книги върху опита на учителя по математика и на помагалото „Система и структура на съдържанието по математика 5-11 клас“ /1976/.
Ангел Ангелов е носител на високи държавни отличия – „Заслужил учител“ /1975/, ордените „Кирил и Методий“ I степен /1959 и 1962/, „Кирил и Методий“ II степен /1963/, „Народна свобода“ /1970/ и „Народна Република България“ II степен /1980/ и на възпоменателни медали за различни годишнини и събития.
За повече информация виж ДА Видин, Ф-1019.