Ст.н.с. д-р Алла Степанова Волкова

Родена е на 15 юни 1939г. в гр.Киров, Русия. Завършва Висшето техническо училище „Н.Бауман“ в Москва през 1962г. През 1963-64г. е конструктор в МЗ“Селскостопанско машиностроене“. От 1965г. живее и работи като конструктор в Института по млечна промишленост във Видин. През 1969г. става научен сътрудник, а от 1991г. е старши научен сътрудник II степен. От 1977г. е кандидат на техническите науки.
Алла Волкова е автор на повече от 70 научни публикации, 3 изобретения и 5 рационализации.