Доц. д-р инж. Александър Цанов Лилов

Доц. д-р инж. Александър Цанов Лилов е роден на 25 април 1938 г. в гр. Кула, където завършва основното си образование. От 1953 г. живее и учи в София. През 1966 г. завършва ВМЕИ – София, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ и веднага е ангажиран като стажант асистент в катедра „Машинни елементи“ към института. От 1969 г. е главен асистент в катедра „Механично уредостроене“. През 1977 г. специализира медицинска техника в Москва, СССР. През 1987 г. защитава дисертация /к.т.н./ на тема „Задвижващи механизми за медицински инфузионни помпи“. През 1989 г. е избран за доцент по точно уредостроене /основи на проектирането на уредите/. От 1993 г. е ръководител на катедра „Прецизна техника и уредостроене“.
Основните области на научната и преподавателската му дейност са: точно уредостроене, медицинска техника, машинни елементи, техническа механика, основи на проектирането и елементи и механизми на прецизна техника и др.
Учебни издания – „Техническа механика“ /1984/, „Ръководство за лаборатарни упражнения по елементи на уредите и машините“ /1974/, „Основи на проектирането на уреди“ /1999/, „Ръководство за лабораторни упражнение по основи на проектирането на уреди“ /1999/.
Сред знаковите изобретения на доц. инж. Александър Лилов са: „Жироскопичен метод  за получаване на пулсираща механична енергия“ /1972/, „Устройство за технологичен контрол на полупроводникови структури“ /1983/, „Очна микрохирургична иригационна и аспирационна уредба“ /1987/ и др.
Носител е на наградата „София“ за наука и технически прогрес за 1994 г.
През 2005 г. се пенсионира, но продължава да чете лекции в Машиностроителния факултет и Факултета по комуникации на Технически университет – София.