д-р Александър Петров Въчков

Роден е на 30 юли 1968г. в София, но майка му е от Видин и той прекарва част от ранните си детски години в родния й град. Завършва Националната художествена академия, където по-късно е ангажиран за преподавател по история на костюма. Научните му търсения и интереси са свързани предимно с военните униформи и изследване и популяризиране на историята на войните, които води България след освобождението си от турско робство. През 1996г. Български пощи валидират пощенски марки под заглавие „Български военни униформи“, на които той е автор. През 1998г. защитава докторската си дисертация на тема „Българските военни униформи 1877-1945г.“
Александър Въчков е автор е на множество статии и на книгите „Сръбско-българската война – 1885“, илюстрована хроника/2000г./, „Балканската война 1912-13г.“, илюстрована хроника/2005,2013/, „Български военни униформи“ /2010/. Съавтор е и на илюстрованата енциклопедия „Великите битки и борби на българите през Средновековието“. Участва като редактор, организатор и автор на българската книжка „Вековници“- сборник с комикси с митологична и историческа тематика.
Има участия в научни конференции, тематични мероприятия и телевизионни предавания с научно-популярен и патриотичен характер.