Доц.д-р инж. Александър Николов Кръстанов

Доц. ктн инж. Александър Николов Кръстанов е роден на 5 април 1938 г. в с. Черепиш, Врачанско. Завършва ВМЕИ – София през 1964 г., специалност „Хидравлични машини“ и започва работа като конструктор в Завода за помпи „Г. Димитров“ във Видин. През 1972 г. постъпва като стажант асистент във ВМЕИ – София. Следващата година защитава дисертация /к.т.н./ във Варшавската политехника. От 1976 г. е редовен асистент в катедра „Хидроаеродинамика“. През 1984 г. се премества в катедра „Хидравлични машини“, а през 1985 г. е изран за доцент по задвижващи системи/хидравлика, хидрозадвижване и автоматизация/.
Основните области на научната и преподавателската дейност на Александър Кръстанов са: пневмоавтоматика, надежност на пневмоавтоматични системи, струйни логически елементи, проектиране на пневматични автомати.
Член е на Техническия комитет по елементи и инструменти към Международната федерация по автоматично управление.
Доц. Александър Кръстанов е автор на 26 публикации, учебник и изобретения в областта на пневмодинамиката и на приложената в практиката система за управление на автомат за опаковка на електрокари в Завода за електрокари– Ихтиман.