Доц.д-р инж. Александър Николов Кръстанов

Роден е на 5 април 1938г. в с.Черепиш, Врачанско. Завършва ВМЕИ – София през 1964г., специалност хидравлични машини и започва работа като конструктор в Завода за помпи „Г.Димитров“ във Видин. През 1972г. постъпва като стажант асистент във ВМЕИ – София. Следващата година защитава дисертация/к.т.н./ във Варшавската политехника. От 1976г. е редовен асистент в катедра „Хидроаеродинамика“. През 1984г. се премества в катедра „Хидравлични машини“, а през 1985г. е изран за доцент по задвижващи системи/хидравлика, хидрозадвижване и автоматизация/.
Основните области на научната и преподавателската дейност на Александър Кръстанов са: пневмоавтоматика, надежност на пневмоавтоматични системи, струйни логически елементи, проектиране на пневматични автомати.
Член е на Техническия комитет по елементи и инструменти към Международната федерация по автоматично управление.
Доц. Александър Кръстанов е автор на 26 публикации, учебник и изобретения в областта на пневмодинамиката и на приложената в практиката система за управление на автомат за опаковка на електрокари –в завода за електрокари– Ихтиман.