Доц. д-р Александър Иванов Билярски

Доц. д-р Александър Иванов Билярски е роден на 26 септември 1933 г. в гр. Белоградчик. Той е един от тримата синове на уважавания и в Белоградчик и във Видин учител и общественик Иван Билярски. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия през 1950 г., а висше в СУ “Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 1956 г. Работи като районен прокурор в Шумен и зам.районен прокурор във Видин. През 1968 г. става асистент в Юридическия факултет на СУ. Дисертацията си на тема „Длъжностни присвоявания. Криминологични проучвания“ защитава през 1971 г. През 1972 г. става старши асистент и е изпратен на специализация в Ленинградския университет. От 1975 г. е главен асистент, а през 1983 г. става доцент по криминология и защитава докторската си дисертация. Хоноруван преподавател по наказателно право е и в Югозападния университет „Неофит Рилски“- Благоевград.
Доц. Александър Билярски е член на Съюза на учените в България, на Асоциацията по криминология и наказателно право и на Съюза на юристите.
Автор е на над 200 научни статии и публикации. По-значимите му учебници и студии са: „Съдебна статистика“, „Дейност на следствените органи по разкриване и отстраняване на причините и условията за престъпленията“, „Актуални проблеми в превенцията на престъпността“, „Неизбежната отбрана – активност в борбата с престъпността“ /2005/ и др.

Той е баща на проф. д-р Иван Александров Билярски, дин /виж отделна статия/.