Доц.д-р Александър Иванов Билярски

Роден е на 26 септември 1933г. в гр.Белоградчик. Той е един от тримата синове на уважавания учител и общественик Иван Билярски. Средното си образование завършва в Белоградчишката гимназия през 1950г., а висше в СУ“Св.Климент Охридски“, специалност „право“ през 1956г. През 1968г. става асистент в Юридическия факултет на СУ. През 1972г. става старши асистент и е изпратен на специализация в Ленинградския университет. От 1975г е главен асистент, а през 1983г. става доцент по криминология и защитава докторската си дисертация. Хоноруван преподавател по наказателно право е и в Югозападния университет „Неофит Рилски“-Благоевград.
Доц. Александър Билярски е член на Съюза на учените в България, на Асоциацията по криминология и наказателно право и на Съюза на юристите.
Автор е на над 200 научни статии и публикации. По-значими учебници и студии са: „Съдебна статистика“, „Дейност на следствените органи по разкриване и отстраняване на причините и условията за престъпленията“, „Актуални проблеми в превенцията на престъпността“, „Неизбежната отбрана – активност в борбата с престъпността“/2005/ и др.