Цено Александров КРЪЧМАРСКИ

Гл.ас. Цено Александров Кръчмарски е роден на 7 август 1915 г. в с. Дълго поле. Висшето си образование завършва през 1940 г. в Унгарската академия за телестно възпитание – Будапеща. Работи като учител по физическо възпитание, инспектор и помощник началник на...