Хасан Ерен /1919-2007/

Проф. д-р Хасан Ерен роден на 15 март 1919 г. във Видин. Завършва с отличен успех Видинската Скобелева гимназия през 1937 г. с ярко изявен интерес към езиците – български, турски, руски и френски. Една случайност го среща с унгарския тюрколог Дюла Немет, работил...