проф. д-р Хасан Ерен

Роден е на 15 март 1919 г. във Видин. Завършва с отличен успех Видинската Скобелева гимназия през 1937 г. с ярко изявен интерес към езиците – български, турски, руски и френски. Една случайност го среща с унгарския тюрколог Дюла Немет, работил по това време в...