Тошо Войчев Митов

Доц. д-р Тошо Митов, дм, чл.кор. на БАНИ е роден през 1949 г. във Варна, но родовият му корен е от с. Киреево, от където е баща му, който се преселва в морската столица през 1945 г. поради политически репресии. Тошо Митов завършва средното си образование през 1967 г....

Таня Жак Натан – Пауновска

Проф. д-р Таня Натан-Пауновска е родена на 23 август 1938 г. в София. Дъщеря е на Рената Натан /виж отделна статия/ и акад. Жак Натан. Била е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и  ръководител на катедра „История и теория на...

Тома Лазаров Филков

Доц. д-р Тома Лазаров Филков е роден във Видин. Син е педагога, музиканта, общественика и журналиста Лазар Филков Лазаров /виж отделна статия/. Тома Филков е завършил средното си образование във видинската гимназия, а висше в Медицинския университет – София и...

Теменужка Панова Ламбова /1936-2009/

Научен сътрудник Теменужка Панова Ламбова е родена през 1936 г. в с. Тошевци. Средното си образование завършва във Видинската гимназия. Висшето си образование завършва в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Химия“ през 1958...